TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Khai giảng khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ hòa giải – Thương lượng cơ sở tại Bình Thuận

18 Aug 2017

Khai giảng khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ hòa giải – Thương lượng cơ sở tại Bình Thuận

/
Posted By

Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội – Đại học Tôn Đức Thắng đã phối hợp với Sở Nội vụ Tỉnh Bình Thuận mở lớp “Bồi dưỡng Nghiệp vụ Hòa giải thương lượng cơ sở” cho đội ngũ Viên chức công tác Tư Pháp – Hộ tịch cấp xã từ ngày 15/8 đến 16/8/2017 diễn ra Thành công.

123

(Hình ảnh được cập nhập từ lớp học)

Chương trình đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Tư pháp – hộ tịch xã phường, thị trấn không chỉ dừng lại ở phần giới thiệu, cập nhập các thông tin, quy định của pháp luật; trình bày các vấn đề lý luận, nội dung kỹ thuật… mà tập trung trang bị các kiến thức, kỹ năng theo chức danh, vị trí việc làm của cán bộ, công chức cấp xã; hướng dẫn chuyển giao các kỹ năng, truyền đạt kinh nghiệm trong việc áp dụng pháp luật, giải quyết các vấn đề thực tiễn cho từng lĩnh vực hoạt động, tình huống cụ thể đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và tổ chức thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thôn. Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, phù hợp với từng chức vụ của cán bộ tư pháp – hộ tịch đồng thời bám sát những nhiệm vụ cấp thiết đang đặt ra hiện nay ở xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu: Luật cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 của ngày 25/01/2011 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức; Thông tư số 03/2011/TT-BNV ngày 25/01/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 18/2010NĐ-CP; Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 12/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011-2015; Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;

Sau 02 ngày tập huấn, khóa học đã được học viên đánh giá cao và rất tâm đắc các nội dung về kỹ năng, nghệ thuật hòa giải các mâu thuẫn, xung đột. Chương trình đào tạo được đánh giá đi sâu sát với nhu cầu thực tế, học viên yêu cầu hàng năm các Sở ban ngành thuộc tỉnh thường xuyên phối hợp với các đơn vị tổ chức đào tạo các lớp bồi dưỡng cho đội ngũ công chức cấp xã.