TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN XÃ HỘI
(08) 2242 6789
sdtc@tdt.edu.vn

Điều kiện học lại miễn phí

Khi học viên tham gia luyện thi TOEIC  tại trung tâm SDTC,

Học viên sẽ được nhận ưu đãi học lại miễn phí 01 lần trong khóa tiếp theo nếu quá trình học của học viên thỏa đầy đủ các điều kiện sau:

  1. Học viên có kết quả thi test đạt chuẩn đầu vào của trung tâm quy định.
  2. Học viên không vắng quá 15% tổng số buổi học (3 buổi) khi học lớp TOEIC 500+ hoặc 600+.
  3. Học viên khi thi đầu ra TOEIC quốc tế không đạt (kỳ thi quốc tế chính thức do IIG Việt Nam tổ chức) sau khi hoàn tất khóa học tại trung tâm không quá 60 ngày.

Học viên sẽ được sắp xếp vào lớp học phù hợp để học lại.